Μενού Κλείσιμο

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Καλωσόρισμα

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης αποτελεί μια σχεδόν πάγια πρακτική πολλών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διεθνώς και δραστηριοποιείται στον τομέα της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής. Σκοπός του είναι η υποστήριξη του διδακτικού έργου του ακαδημαϊκού προσωπικού, ειδικότερα στον σχεδιασμό και στην αναδιάρθρωση της διδακτικής προσέγγισης των μαθημάτων και την ανάδειξη καλών πρακτικών, αλλά και στην αλληλεπίδραση των φοιτητών, προωθώντας σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές εμπειρίες. Γνώμονας μας είναι η συνεχόμενη και αποτελεσματική στήριξη των καθηγητών και των φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

               

Κουμανάκος Ευάγγελος, Αν. Καθηγητής ΕΑΠ

Επιστημονικά Υπεύθυνος και Συντονιστής του ΚΕΔΙΜΑ/ΕΑΠ 

Μετάβαση στο περιεχόμενο